MaxCat 55 豪华游艇为美国老牌游艇设计大师Robert B. Harris先生的力作。
 

  

       

       艏、艉甲板区非常宽敞,飞桥和前甲板区均有大面积太阳浴垫, 全部甲板面积都可以成为玩乐休闲的空间。

  

 

 

     船侧甲板比一般游艇宽许多, 客人在行驶时可以安全地站在船侧欣赏风光, 停泊时亦有足够空间去试试身手,体味海钓乐趣。

 

 

    

     作为国内同尺度双体游艇唯一一艘宽度达8.7米的船型,在MaxCat 55上举办50人左右活动也非常舒适。
    

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     全船主要设备均选用国际顶级品牌。

      空间设计线条感强,气质硬朗简练。喜爱深色风格的客户也可选择沉稳大气的酸枝木家私。